Kurs
Gevinstrealisering  (e-læring) (@gevinst v1)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Gevinstrealisering (e-læring) (@gevinst v1)
Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for...
Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)
kr3,500.00
E-læring
/
@ norsk
Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)
I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen...
PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning) (P2AFe v2)
kr9,900.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2 Agile® Foundation (e-learning) (P2AFe v2)
PRINCE2 Agile® is a structured method for effective project management. It involves how to configure and adapt PRINCE2 so that PRINCE2 can be used in the most effective way when combining it with agile behaviours, concepts, frameworks and...
PRINCE2® Foundation (e-learning) (P2Fe v2)
kr9,000.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2® Foundation (e-learning) (P2Fe v2)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for effective project management. The method divides the project into manageable parts and provides the basis for effective management with fixed decision points. The...
PRINCE2® Foundation (e-læring) (P2Fn v4)
kr9,000.00
E-læring
/
@ norsk
PRINCE2® Foundation (e-læring) (P2Fn v4)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset...
PRINCE2 Practitioner (e-learning) (eng) (P2P eng v1)
kr9,900.00
E-læring
/
@ engelsk
PRINCE2 Practitioner (e-learning) (eng) (P2P eng v1)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a structured method for efficient project implementation. The method divides the project into manageable parts and provides a basis for effective management with fixed decision points. The...
PRINCE2 Practitioner (e-læring) (P2P v1)
kr9,900.00
E-læring
/
@ norsk
PRINCE2 Practitioner (e-læring) (P2P v1)
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. E-læringskurset...
AgileSHIFT (e-learning) (v1)
kr9,000.00
E-læring
/
@ engelsk
AgileSHIFT (e-learning) (v1)
Dette kurset er spesielt egnet for deg som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for at et smidig tankesett utvikles på tvers av organisasjonen. Kurset vil gi deg en bedre forståelse for hvordan agile arbeidsmåter kan anvendes i praksis,...
Byggherreforskriften 2022 (e-læring)
kr2,900.00
E-læring
/
@ norsk
Byggherreforskriften 2022 (e-læring)
I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom...
Grunnleggende prosjektkompetanse (e-læring) (v2)
kr7,000.00
E-læring
/
@ norsk
Grunnleggende prosjektkompetanse (e-læring) (v2)
Med vår e-læringspakke i grunnleggende prosjektledelse får du et godt fundament for å bidra smartere og mer effektivt i prosjektarbeid. Kurspakken består av følgende e-læringskurs: Prosjekt som arbeidsform Dette kurset er utviklet for...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.