E-læring → @ norsk

Gevinstrealisering (e-læring) (@gevinst v1)


Beskrivelse
Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

På dette kurset vil du få god innsikt i hva gevinstrealisering innebærer og bli bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på ca. 2,5 time...

Kursinnhold
  • E-læringsmoduler
  • Modul 1 Hva er Gevinstrealisering
  • Modul 2 Stegene innen gevinstrealisering
  • Modul 3 Prinsipper og verktøy
  • Modul 4 Roller og ansvar
  • Modul 5 Hvordan lykkes med gevinstrealisering
Kursgjennomføring
  • Alle moduler skal gjennomgås.
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid