E-læring → @ norsk

Lederskap, team og kommunikasjon (e-læring) (@Lederskap v1)


Beskrivelse
I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling.

Kurset gir deg også økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres.

Kursets omfang: E-læringskurs med varighet på 2,5 timer

Kursinnhold
  • E-læringsmoduler
  • Lederskap i prosjekter
  • Effektive team
  • Kommunikasjon i prosjekter
Kursgjennomføring
  • Du må fullføre enhetene «Lederskap i prosjekter, Effektive team, Kommunikasjon i prosjekter»
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid