E-læring → @ norsk

Byggherreforskriften 2022 (e-læring)


Beskrivelse
I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Etter kurset vil du ha god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på 2,5 timer

Kursinnhold
  • 1. Byggherreforskriften i prosjekter
  • 2. Innføring i byggherreforskriften
  • 3. Byggherrens plikter
  • 4. Prosjekterendes plikter
  • 5. Utførendes plikter
  • 6. Straff
Kursgjennomføring
  • Alle moduler skal gjennomgås.
  • Fører til sertifisering med varighet: For alltid