E-læring → @ norsk

Planlegging og oppfølging i prosjekter (e-læring) (v2)


Beskrivelse
Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på ca. 2,5 time...

Kursinnhold
 • E-læringsmoduler
 • Prosjekt-planlegging
 • Omfangs-planlegging
 • Ressurs-planlegging
 • Fremdrifts-planlegging
 • Kostnads-estimering og budsjettering
 • Styring av prosjektets usikkerheter
 • Oppfølging og kontroll
 • Earned Value-metoden
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Styring av prosjektets usikkerheter, Ressurs-planlegging, Prosjekt-planlegging, Oppfølging og kontroll, Omfangs-planlegging, Kostnads-estimering og budsjettering, Fremdrifts-planlegging, Earned Value-metoden»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid