NGI

Planlegging og oppfølging i prosjekter (NGI P&O 210622)


Beskrivelse
Hei, og velkommen på kurset Planlegging og oppfølging i prosjekter.

Dagens program:
Kursdato: 22. juni 2021
Tid: Kursstart kl. 09:00, kursslutt kl. 16:00
Sted: Avholdes i digitalt klasserom. Du får tilsendt en kalenderinnkalling med en Teams-lenke til webinaret i forkant av kurset.

Forberedelse:
Kurset inkluderer et e-læringskurs som gir deg en teoretisk innføring til temaet (omfang ca. 3 timer). Vi ber at du gjennomfører e-læringskurset før du møter til samling i digitalt klasserom.

Kursbeskrivelse:
Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Klasseromspresentasjonen blir gjort tilgjengelig under seksjonen Nedlastbart kursmateriell (se helt nederst på denne siden) dagen før kurs. Den kan du enten skrive ut eller bruke i elektronisk format under samlingen.

Kursets omfang: E-læring og 1 dag i digitalt klasserom

Kursinnhold
 • Før samling i klasserom: E-læring
 • Prosjekt-planlegging
 • Omfangs-planlegging
 • Ressurs-planlegging
 • Fremdrifts-planlegging
 • Kostnads-estimering og budsjettering
 • Oppfølging og kontroll
 • Samling i digitalt klasserom:
 • NGI Planlegging og oppfølging i prosjekter 22. juni 2021
 • Du får tilsendt en evaluering på e-post etter samlingen.
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Ressurs-planlegging, Prosjekt-planlegging, Oppfølging og kontroll, Omfangs-planlegging, Kostnads-estimering og budsjettering, Fremdrifts-planlegging»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid