E-læring → @ norsk

Grunnleggende prosjektkompetanse (e-læring) (v2)


Beskrivelse
Med vår e-læringspakke i grunnleggende prosjektledelse får du et godt fundament for å bidra smartere og mer effektivt i prosjektarbeid.

Kurspakken består av følgende e-læringskurs:

Prosjekt som arbeidsform
Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform.

Planlegging og oppfølging i prosjekter
Dette kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Lederskap, kommunikasjon og effektive team
I dette e-læringskurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset gir deg også økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres.

Underveis i kurset vil du ha mulighet til å ta kontakt med din nettmentor som vil gi deg faglig veiledning og svare på praktiske spørsmål. Nettmentor for dette e-læringskurs er Martin Hartmann, e-post: mha@holteacademy.no, mobil: 934 41 592.

For å navigere mellom modulene i kurset, bruk pilene i verktøylinjen øverst på siden.

Kursets omfang: E-læring med en varighet på ca. 7,5 time...

Kursinnhold
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Prosjektets livsløp
 • Roller og ansvar
 • Oppstart av prosjekter
 • Introduksjon til prosjekt-planlegging
 • Oppfølging av prosjekter
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Introduksjon til lederskap i prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Planlegging og oppfølging
 • Prosjekt-planlegging
 • Omfangs-planlegging
 • Ressurs-planlegging
 • Fremdrifts-planlegging
 • Kostnads-estimering og budsjettering
 • Styring av prosjektets usikkerheter
 • Oppfølging og kontroll
 • Earned Value-metoden
 • Lederskap, team og kommunikasjon
 • Lederskap i prosjekter
 • Effektive team
 • Kommunikasjon i prosjekter
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Prosjektets livsløp, Roller og ansvar, Oppstart av prosjekter, Introduksjon til prosjekt-planlegging, Oppfølging av prosjekter, Håndtering av prosjektets interessenter, Introduksjon til lederskap i prosjekter, Usikkerhet i prosjekter, Prosjekt-planlegging, Omfangs-planlegging, Ressurs-planlegging, Fremdrifts-planlegging, Kostnads-estimering og budsjettering, Styring av prosjektets usikkerheter, Oppfølging og kontroll, Earned Value-metoden, Lederskap i prosjekter, Effektive team, Kommunikasjon i prosjekter»
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid