E-læring → @ norsk

Eierstyring i prosjekter (e-læring) (Eierstyring)


Beskrivelse
Hei, og velkommen til e-læringskurset Eierstyring i prosjekter!

God eierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring representerer koblingen mellom virksomhetens ledelse og det enkelte prosjekt.

På dette e-læringskurset vil du få kunnskap om prosjekteier, prosjektansvarlig og styringsgruppens rolle og oppgaver gjennom hele livsløpet til et prosjekt – fra initiering til realisering av gevinster.
Kursinnhold
  • e-læringsmoduler:
  • Introduksjon til eierstyring i prosjekter
  • Prosjektstyrets sammensetning, ansvar og oppgaver
  • Prosjektets mål og planlagte gevinster
  • Valg av konsept
Kursgjennomføring
  • Du må fullføre enhetene «Introduksjon til eierstyring i prosjekter, Valg av konsept»
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid