Dagskurs (åpne)

Prosjekt som arbeidsform (HA PsA dagskurs)


Beskrivelse
Hei, og velkommen på kurset Prosjekt som arbeidsform!

Kurset inkluderer et e-læringskurs som gir deg en teoretisk innføring til temaet (omfang ca. 2 timer). Vi ber at du gjennomfører e-læringsmodulene under som forberedelse til samlingen i klasserom.

Kursbeskrivelse:
Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg en grunnleggende forståelse for prosjekt som arbeidsform.

Kursets omfang: E-læring og 1 dag i klasserom

Kursinnhold
 • Før samling i klasserom: E-læringsmoduler
 • Prosjektets livsløp
 • Roller og ansvar
 • Oppstart av prosjekter
 • Introduksjon til prosjekt-planlegging
 • Oppfølging av prosjekter
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Introduksjon til lederskap i prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Samling i klasserom:
 • Prosjekt som arbeidsform 25. april 2023 - Klasserom
 • Du får tilsendt en evaluering på e-post i etterkant av kurset.
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Prosjektets livsløp, Roller og ansvar, Oppstart av prosjekter, Introduksjon til prosjekt-planlegging, Oppfølging av prosjekter, Håndtering av prosjektets interessenter, Introduksjon til lederskap i prosjekter, Usikkerhet i prosjekter»