Dagskurs (åpne)

Planlegging og oppfølging i prosjekter (HA P&O dagskurs)


Beskrivelse
Hei, og velkommen på kurset Planlegging og oppfølging i prosjekter!

Kurset inkluderer et e-læringskurs som gir deg en teoretisk innføring til temaet (omfang ca. 3 timer). Vi ber at du gjennomfører e-læringsmodulene under som forberedelse til samlingen i klasserom.

Kursbeskrivelse: Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Kursets omfang: E-læring og 1 dag i klasserom

Kursinnhold
 • Før samling i klasserom: E-læringsmoduler
 • Prosjekt-planlegging
 • Omfangs-planlegging
 • Ressurs-planlegging
 • Fremdrifts-planlegging
 • Kostnads-estimering og budsjettering
 • Styring av prosjektets usikkerheter
 • Oppfølging og kontroll
 • Earned Value-metoden
 • Samling i klasserom:
 • Planlegging og oppfølging i prosjekter 28. april 2023 - Klasserom
 • Du får tilsendt en evaluering på e-post i etterkant av kurset.
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «Styring av prosjektets usikkerheter, Ressurs-planlegging, Prosjekt-planlegging, Oppfølging og kontroll, Omfangs-planlegging, Kostnads-estimering og budsjettering, Fremdrifts-planlegging, Earned Value-metoden»