Nesodden kommune

Byggherreforskriften (NK 231102)


Beskrivelse
Hei, og velkommen på kurset Byggherreforskriften!

Kursdagens program:
Kursdato: 2. november 2023
Tid: kl. 09:00-12:00
Sted: Avholdes hos Nesodden kommune.

Kursbeskrivelse:
I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Etter kurset vil du ha god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene.

Kursets omfang: E-læring og 1 dag i klasserom

Kursinnhold
  • 1. Byggherreforskriften i prosjekter
  • 2. Innføring i byggherreforskriften
  • 3. Byggherrens plikter
  • 4. Prosjekterendes plikter
  • 5. Utførendes plikter
  • 6. Straff
  • Du vil motta en evaluering på e-post etter avsluttet kurs.
Kursgjennomføring
  • Du må fullføre enhetene «1. Byggherreforskriften i prosjekter, 2. Innføring i byggherreforskriften, 3. Byggherrens plikter, 4. Prosjekterendes plikter, 5. Utførendes plikter, 6. Straff»
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid