Bergen kommune

Byggherreforskriften (BK BHF 220930)


Beskrivelse
Velkommen til kurs i Byggherreforskriften!

I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Etter kurset vil du ha god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene.

Vi ber at du gjennomfører e-læringsmodulene (varighet ca. 2,5 timer) før du møter i klasserom.

Kursets omfang: E-læring og 3 timer i klasserom

Kursinnhold
 • E-læringsmoduler Før samling i klasserom:
 • 1. Byggherreforskriften i prosjekter
 • 2. Innføring i byggherreforskriften
 • 3. Byggherrens plikter
 • 4. Prosjekterendes plikter
 • 5. Utførendes plikter
 • 6. Straff
 • Samling i klasserom:
 • Bergen kommune kurs i Byggherreforskriften 30 september 2022
 • Du får tilsendt en evaluering på e-post etter kurset.
Kursgjennomføring
 • Du må fullføre enhetene «1. Byggherreforskriften i prosjekter, 2. Innføring i byggherreforskriften, 3. Byggherrens plikter, 4. Prosjekterendes plikter, 5. Utførendes plikter, 6. Straff, Bergen kommune kurs i Byggherreforskriften 30 september 2022»